Rezultati aukcije 2020.

S obzirom da je aukcija tokom trajanja bila prebačena sa naše Facebook stranice na našu novu web stranicu, svi biddani iznosi u trenutku prebacivanja aukcije na našu web stranicu su bili uvećani za 20 eura kao početni iznos koji se može biddati.
Kao što se može niže vidjeti, s obzirom da nije bilo dodatnih bidova otkad je stranica prebačena, sve niže navedene iznose ćemo umanjiti za 20 eura i to su finalni iznosi aukcije.
Pobjednici aukcije će biti kontaktirani.

068 Derby Knin (2023)
Ended at: 271 days 18 hours 50 minutes 18 seconds ago
€50.00

This auction has been sold to Leon at €50.00 .
NL-9306269-23 (MIKE DIJK) Starting bid: 30 € Rodovnik: https://derby-knin.com/wp-content/uploads/2023/10/68-rodovnik.jpeg