Rezultati aukcije 2020.

S obzirom da je aukcija tokom trajanja bila prebačena sa naše Facebook stranice na našu novu web stranicu, svi biddani iznosi u trenutku prebacivanja aukcije na našu web stranicu su bili uvećani za 20 eura kao početni iznos koji se može biddati.
Kao što se može niže vidjeti, s obzirom da nije bilo dodatnih bidova otkad je stranica prebačena, sve niže navedene iznose ćemo umanjiti za 20 eura i to su finalni iznosi aukcije.
Pobjednici aukcije će biti kontaktirani.

080 Derby Knin (2023)
Ended at: 271 days 18 hours 31 minutes 18 seconds ago
€60.00

This auction has been sold to Petar at €60.00 .
CRO-38523-23 (PETAR TOŠIĆ) Starting bid: 30 €