Rezultati aukcije 2020.

S obzirom da je aukcija tokom trajanja bila prebačena sa naše Facebook stranice na našu novu web stranicu, svi biddani iznosi u trenutku prebacivanja aukcije na našu web stranicu su bili uvećani za 20 eura kao početni iznos koji se može biddati.
Kao što se može niže vidjeti, s obzirom da nije bilo dodatnih bidova otkad je stranica prebačena, sve niže navedene iznose ćemo umanjiti za 20 eura i to su finalni iznosi aukcije.
Pobjednici aukcije će biti kontaktirani.

082 Derby Knin (2023)
Ended at: 271 days 17 hours 29 minutes 17 seconds ago
€65.00

This auction has been sold to sunshine at €65.00 .
DV-03395-23-2058 (TAMARA & UWE WOLLITZER) Starting bid: 30 € Rodovnik: https://derby-knin.com/wp-content/uploads/2023/10/82-rodovnik.jpeg