Rezultati aukcije 2020.

S obzirom da je aukcija tokom trajanja bila prebačena sa naše Facebook stranice na našu novu web stranicu, svi biddani iznosi u trenutku prebacivanja aukcije na našu web stranicu su bili uvećani za 20 eura kao početni iznos koji se može biddati.
Kao što se može niže vidjeti, s obzirom da nije bilo dodatnih bidova otkad je stranica prebačena, sve niže navedene iznose ćemo umanjiti za 20 eura i to su finalni iznosi aukcije.
Pobjednici aukcije će biti kontaktirani.

096 Derby Knin (2023)
Ended at: 271 days 18 hours 37 minutes 2 seconds ago
No Bid

Auction has expired without any bids.
NL-9026504-23 (TEAM AVERESCH & BECKER) Starting bid: 30 € Rodovnik: https://derby-knin.com/wp-content/uploads/2023/10/96-rodovnik.jpeg