Rezultati aukcije 2020.

S obzirom da je aukcija tokom trajanja bila prebačena sa naše Facebook stranice na našu novu web stranicu, svi biddani iznosi u trenutku prebacivanja aukcije na našu web stranicu su bili uvećani za 20 eura kao početni iznos koji se može biddati.
Kao što se može niže vidjeti, s obzirom da nije bilo dodatnih bidova otkad je stranica prebačena, sve niže navedene iznose ćemo umanjiti za 20 eura i to su finalni iznosi aukcije.
Pobjednici aukcije će biti kontaktirani.

ZI: Derby Knin 35 (2022)
Ended at: 245 days 21 hours 40 minutes 9 seconds ago
€80.00

This auction has been sold to Gel at €80.00 .
NL-22-8151203 (TEAM AVERESCH-BECKER) Rodovnik: https://derby-knin.com/wp-content/uploads/2022/09/35.pdf